Beëdigde vertaling Nederlands - Frans

Heeft u een beëdigde vertaling Nederlands - Frans nodig? Een Nederlandse geboorteakte die naar het Frans vertaald dient te worden voor gebruik in Frankrijk of een Nederlands diploma dat naar het Frans omgezet dient te worden voor gebruik in Wallonië? Daar kan ons vertaalbureau voor zorgen!

Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertaling Nederlands - Frans van topkwaliteit

Officiële documenten dienen regelmatig vertaald te worden. In dat geval is over het algemeen een beëdigde vertaling nodig. Het gaat dan om een vertaling die voorzien is van de stempel, handtekening én eensluidende verklaring van een beëdigde vertaler. Zo geeft de vertaler een officieel karakter aan de vertaling en geeft hij of zij eveneens aan dat zijn of haar vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van de brontekst.

Kwaliteit voorop

Met een beëdigde vertaling bent u enkel verzekerd van het officiële karakter van de vertaling. Een zekerheid over de kwaliteit heeft u niet. Wij hebben echter een uitermate zorgvuldig kwaliteitszorgsysteem opgezet dat ons toelaat een kwaliteitsvolle vertaling te leveren. Wij voeren een analyse uit van het of de brondocumenten, kiezen de meest geschikte vertaler, volgen het vertaalproject akelig precies op en onderwerpen de vertaling aan een extra kwaliteitscontrole.

Ervaren beëdigde vertalers Nederlands - Frans

Om een beëdigde vertaling te mogen vervaardigen dient een vertaler beëdigd te zijn. Daarvoor dient hij of zij de officiële eed af te leggen voor de rechtbank van eerste aanleg en opgenomen te worden in het register van beëdigde vertalers. Hij of zij is zo de enige vertaler die de wettelijke bevoegdheid heeft om een beëdigde vertaling te vervaardigen. Deze vertaler dient de vertaling te voorzien van zijn of haar naamstempel, handtekening én verklaring van eensluidendheid.

Legalisatie nodig?

Soms is een beëdigde vertaling niet genoeg en wenst de instantie in kwestie een gelegaliseerde vertaling te ontvangen. Is dat het geval? Geen nood! Wij kunnen de beëdigde vertaling laten legaliseren door de nodige instantie(s).

Of een beëdigde of gelegaliseerde vertaling nodig is, hangt volledig af van de instantie waaraan u de vertaling zal overhandigen. Wij raden u dan ook steeds aan de nodige informatie in te winnen bij de betreffende autoriteiten als u een vertaling nodig heeft van een officieel stuk.

Beëdigde vertaling Nederlands - Frans nodig?

Heeft u (met spoed) een beëdigde vertaling Nederlands - Frans nodig? Aarzel dan niet en bezorg ons (een kopie van) uw officiële document(en). Wij bezorgen u vervolgens een gratis en vrijblijvende offerte voor een beëdigde vertaling ervan. Staat de offerte u aan? Met uw akkoord starten we uw project zonder talmen op!

Vraag nu uw gratis offerte aan