Privacybeleid Respect voor uw privéleven

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  > Privacybeleid

Als professioneel vertaalbureau respecteert, beschermt en waarborgt Traduix uw privacy met betrekking tot het gebruik van zijn website. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over het beleid dat wij voeren met betrekking tot de verzameling en het gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft u ons toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Verstrekking en verzameling van gegevens

1.1. Traduix, hierna ‘het vertaalbureau’ genoemd, bewaart enkel die unieke persoonsgegevens die u bewust aan het vertaalbureau verstrekt. Dit kan gebeuren via de elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u informatie verzoekt, via de elektronische formulieren die u dient in te vullen om gratis een vrijblijvende offerte aan te vragen en/of via de elektronische formulieren die een freelancer dient in te vullen om zich te kunnen registreren. Er kunnen eveneens gegevens verzameld worden wanneer u gebruik maakt van een dienst die via de website wordt aangeboden.

1.2. Bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aan het vertaalbureau gaat u akkoord dat het vertaalbureau deze gegevens opneemt in haar gegevensbank en dat deze gegevens door het vertaalbureau verwerkt en aangewend kunnen worden om de klantenadministratie te optimaliseren, om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, om u te informeren over diensten en over een verbeterde dienstverlening, waaronder nieuwe diensten, functionele wijzigingen op de website, speciale aanbiedingen, e.d.. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan u dit te allen tijde aan het vertaalbureau mededelen d.m.v. een e-mail dat u verstuurt naar info@traduix.com, mits bewijs van identiteit, d.i. een kopie van uw identiteitskaart.

1.3. Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten, waarop het vertaalbureau geen controle uitoefent. Het vertaalbureau raadt u dan ook aan hun privacybeleid even onder de loep te nemen, aangezien dit beleid kan afwijken van het privacybeleid van het vertaalbureau.

1.4. Het vertaalbureau registreert informatie over de verbinding die u maakt met de website en over de software die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden uitsluitend aangewend om anonieme webstatistieken op te maken en om aan de hand van analyses van uw surfgedrag de kwaliteit van de website en van de dienstverlening van het vertaalbureau te optimaliseren.

1.5. Het vertaalbureau verzamelt geen gegevens over andere websites die u bezoekt of over wachtwoorden die u gebruikt.

Bescherming en beveiliging van gegevens

2.1. Het vertaalbureau verbindt er zich toe zich te houden aan alle wettelijke voorschriften wat betreft de bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens, met name de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, oftewel de Privacywet.

2.2. Het vertaalbureau respecteert steeds uw privacy en zal uw persoonlijke gegevens te allen tijde beschermen. Het vertaalbureau verbindt er zich toe uw persoonsgegevens nooit door te geven aan, te verkopen aan, te verhuren aan of te delen met derden, tenzij u het vertaalbureau uw uitdrukkelijke toestemming geeft of tenzij het vertaalbureau daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

2.3. Het vertaalbureau heeft met iedere vertaler een geheimhoudingscontract, waarin beschreven staat dat het uitdrukkelijk verboden is om zowel persoonlijke gegevens als inhoudelijke informatie van een vertaling aan derden te verstrekken.

2.4. Het vertaalbureau verbindt er zich eveneens toe uw persoonsgegevens te beveiligen, d.m.v. specifieke technieken, waaronder veilige servers, firewalls en versleuteling van gegevens.

Uw rechten

Conform de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, oftewel de Privacywet, beschikt u steeds over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kunt uw persoonsgegevens wijzigen, updaten of uit onze gegevensbank laten schrappen door een e-mail te versturen naar info@traduix.com, mits bewijs van identiteit, d.i. een kopie van uw identiteitskaart.

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid is, zonder voorafgaandelijke kennisgeving, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Daarom raadt het vertaalbureau u aan regelmatig de website te bezoeken om te controleren op eventuele doorgevoerde aanpassingen.

Geschillenregeling

Op dit privacybeleid is het Belgische recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Antwerpen.

Feedback

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit privacybeleid, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via info@traduix.com.

Alle rechten voorbehouden,

Ter info: u kunt dit privacybeleid ook downloaden.

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2012