DEIO Duurzaam en ethisch internationaal ondernemen

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Vertaalbureau
  3.  >  DEIO

Wij denken toekomstgericht. Daarom ondernemen wij met respect voor de behoeften van onze huidige en toekomstige generaties. Duurzaam en ethisch internationaal ondernemen dragen wij bij Traduix zeer hoog in het vaandel en zit volledig verankerd in onze bedrijfsstrategie. Traduix wil een toonbeeld zijn van DEIO.

Bij DEIO gaat het erom om tijdens het ondernemen een goed evenwicht te vinden tussen de belangen van de drie P’s: people (de samenleving), planet (het milieu) en profit (de winst). Wij streven ernaar om een meerwaarde te creëren in deze drie dimensies door de DEIO-principes op systematische wijze te integreren in onze handelsactiviteiten.

Wij gaan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg maar vatten de koe bij de hoorns. Vertalen, reviseren en lokaliseren zijn activiteiten die zich uitstekend lenen voor DEIO. In het kader van ons open en effectief communicatiebeleid, vindt u hier een greep uit de activiteiten die wij op elk gebied ondernemen.

De ecologische dimensie

De ecologische dimensie van het ondernemen omvat de effecten van het ondernemen op het natuurlijk leefmilieu. Het gaat dan vooral om energie, milieu en mobiliteit.

Energie

Om energie te besparen, maken wij slim gebruik van ons kantoorapparatuur door:

Milieu

Wij steken onze handen uit de mouwen voor een beter milieu. Zo trachten wij onze communicatie- en bedrijfsprocessen zo veel mogelijk elektronisch af te wikkelen door:

Voorts voeren wij een zeer efficiënt afvalbeheer en verkleinen wij de afvalberg door:

Vervolgens vormt verantwoord waterverbruik een belangrijk onderdeel van onze zorg voor een beter milieu. Wij besparen water door o.a.:

De economische dimensie

De economische dimensie van het ondernemen omvat het voortbrengen van goederen en diensten met winst als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan. Ons beleid is o.a. gebaseerd op een duurzaam aankoopbeleid en respect voor betalingstermijnen.

Duurzaam aankoopbeleid

Wij kiezen voor een duurzaam aankoopbeleid en investeren steeds in de best beschikbare technologieën. Dit komt niet enkel de klant ten goede, maar ook het bedrijf. Wij kunnen sneller en optimaler werken, waardoor we aantrekkelijkere prijzen kunnen aanbieden. Zo gebruiken wij niet enkel desktops, maar ook laptops, die minder energie verbruiken. Op die manier helpt Traduix mee de motor van de duurzame economie draaiende te houden.

Respect voor betalingstermijnen

Duurzaam ondernemen betekent o.a. dat wij een duurzame partner willen zijn door te ondernemen met respect voor de betalingstermijnen en door zelf ook een reële betalingstermijn te hanteren.

De sociale dimensie

De sociale dimensie van het ondernemen zijn de gevolgen van het ondernemen voor mensen binnen en buiten de onderneming. Wij drijven handel met respect voor mensenrechten en met specifieke aandacht voor filantropie en duurzame klantenrelaties.

Respect voor de mensenrechten

Ook een internationaal opererende onderneming zoals ons vertaalbureau heeft een verantwoordelijkheid wat betreft de naleving van de normen rond mensenrechten. Wij zijn heilig overtuigd van het belang van en ondernemen met respect voor deze rechten door o.a.:

Filantropie

Het is met volle overgave dat wij goede doelen steunen door o.a.:

Duurzame klantenrelaties

Wij gaan in onze duurzame klantenrelaties uit van wederzijds respect en voeren een duurzaam klantenbeleid waarbij wij te allen tijd oog hebben voor al uw wensen en behoeften. Wij werken voortdurend aan de opbouw en de instandhouding van duurzame relaties met onze klanten door o.a.: