DEIO Duurzaam en ethisch internationaal ondernemen

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Vertaalbureau
  3.  >  DEIO

Wij denken toekomstgericht. Daarom ondernemen wij met respect voor de behoeften van onze huidige en toekomstige generaties. Duurzaam en ethisch internationaal ondernemen dragen wij bij Traduix zeer hoog in het vaandel en zit volledig verankerd in onze bedrijfsstrategie. Traduix wil een toonbeeld zijn van DEIO.

Respect voor mens, maatschappij en natuur

Bij DEIO gaat het erom om tijdens het ondernemen een goed evenwicht te vinden tussen de belangen van de drie P’s: people (de samenleving), planet (het milieu) en profit (de winst). Wij streven ernaar om een meerwaarde te creëren in deze drie dimensies door de DEIO-principes op systematische wijze te integreren in onze handelsactiviteiten.

Wij gaan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg maar vatten de koe bij de hoorns. Vertalen, reviseren en lokaliseren zijn activiteiten die zich uitstekend lenen voor DEIO. In het kader van ons open en effectief communicatiebeleid, vindt u hier een greep uit de activiteiten die wij op elk gebied ondernemen.