DEIO De ecologische dimensie

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Vertaalbureau
  3.  >  DEIO
  4.  > Ecologische dimensie

De ecologische dimensie van het ondernemen omvat de effecten van het ondernemen op het natuurlijk leefmilieu. Het gaat dan vooral om energie, milieu en mobiliteit.

Energie

Om energie te besparen, maken wij slim gebruik van ons kantoorapparatuur door:

Milieu

Wij steken onze handen uit de mouwen voor een beter milieu. Zo trachten wij onze communicatie- en bedrijfsprocessen zo veel mogelijk elektronisch af te wikkelen door:

Voorts voeren wij een zeer efficiënt afvalbeheer en verkleinen wij de afvalberg door:

Vervolgens vormt verantwoord waterverbruik een belangrijk onderdeel van onze zorg voor een beter milieu. Wij besparen water door o.a.: