DEIO De economische dimensie

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Vertaalbureau
  3.  >  DEIO
  4.  > Economische dimensie

De economische dimensie van het ondernemen omvat het voortbrengen van goederen en diensten met winst als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan. Ons beleid is o.a. gebaseerd op een duurzaam aankoopbeleid en respect voor betalingstermijnen.

Duurzaam aankoopbeleid

Wij kiezen voor een duurzaam aankoopbeleid en investeren steeds in de best beschikbare technologieën. Dit komt niet enkel de klant ten goede, maar ook het bedrijf. Wij kunnen sneller en optimaler werken, waardoor we aantrekkelijkere prijzen kunnen aanbieden. Zo gebruiken wij niet enkel desktops, maar ook laptops, die minder energie verbruiken. Op die manier helpt Traduix mee de motor van de duurzame economie draaiende te houden.

Respect voor betalingstermijnen

Duurzaam ondernemen betekent o.a. dat wij een duurzame partner willen zijn door te ondernemen met respect voor de betalingstermijnen en door zelf ook een reële betalingstermijn te hanteren.