DEIO De sociale dimensie

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Vertaalbureau
  3.  >  DEIO
  4.  > Sociale dimensie

De sociale dimensie van het ondernemen zijn de gevolgen van het ondernemen voor mensen binnen en buiten de onderneming. Wij drijven handel met respect voor mensenrechten en met specifieke aandacht voor filantropie en duurzame klantenrelaties.

Respect voor de mensenrechten

Ook een internationaal opererende onderneming zoals ons vertaalbureau heeft een verantwoordelijkheid wat betreft de naleving van de normen rond mensenrechten. Wij zijn heilig overtuigd van het belang van en ondernemen met respect voor deze rechten door o.a.:

Filantropie

Het is met volle overgave dat wij goede doelen steunen door o.a.:

Duurzame klantenrelaties

Wij gaan in onze duurzame klantenrelaties uit van wederzijds respect en voeren een duurzaam klantenbeleid waarbij wij te allen tijd oog hebben voor al uw wensen en behoeften. Wij werken voortdurend aan de opbouw en de instandhouding van duurzame relaties met onze klanten door o.a.: