Moedertaalspreker het begrip verklaard

Een moedertaalspreker is een vertaler die enkel en alleen naar zijn moedertaal vertaalt. Omdat hij de taal reeds van kindsbeen onder de knie heeft, zal hij een sterker ontwikkeld taalgevoel hebben dan de niet-moedertaalspreker. Zo wordt een vertaling Engels-Nederlands bij ons steeds verzorgd door een vertaler met het Nederlands als moedertaal.

Het overige abc

Een van de absolute voorwaarden voor kwaliteit

Wij zijn er heilig van overtuigd dat het hanteren van het moedertaalprincipe een van de basisvoorwaarden is voor een kwaliteitsvertaling. Stel, u heeft een Engelse tekst die naar het Nederlands vertaald moet worden. Een professionele vertaler met het Nederlands als moedertaal zal in dit geval een sterker ontwikkeld taalgevoel en een scherper taalinzicht hebben dan een vertaler met het Engels als moedertaal. De eerste zal op een meer creatieve manier kunnen omgaan met het Nederlands, terwijl de tweede een meer uitgebreide vocabulaire zal hebben in het Engels. Zo zullen o.a. bepaalde Nederlandstalige idiomen beter herkend worden door de eerste vertaler, terwijl de tweede sneller fouten zal maken.