Letterlijke transcriptie Zodat u de details kent

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Transcriptie
  4.  > Letterlijke transcriptie

Bij een letterlijke transcriptie wordt de tekst van de opname zo volledig mogelijk uitgetypt en wordt geen enkel woord gecorrigeerd of weggelaten. Een letterlijke transcriptie wordt vaak gebruikt om te weten wat er exact gezegd is.

Letterlijke transcriptie

Net zoals bij een woordelijke transcriptie, wordt er bij een letterlijke transcriptie gestreefd naar volledigheid, die bereikt wordt door:

Zoals de benaming reeds aangeeft, wordt bij dit type transcripties elk woord letterlijk genoteerd, zoals het wordt uitgesproken. Omdat taalfouten dus niet gecorrigeerd worden, is de letterlijke transcriptie taalkundig niet correct.

Gebruik van een letterlijke transcriptie

Letterlijke transcripties worden vooral gebruikt in juridische situaties wanneer het van belang is om exact vast te leggen wat er is gezegd. Denk hierbij aan:

Letterlijke transcriptie nodig?

Een letterlijke transcriptie nodig? Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij voorzien u zo snel mogelijk van de beste offerte op de markt.

Aanlevering

Wij behandelen alle gangbare bestandsformaten: mp3, wav, wma, etc. Deze digitale audiobestanden kunt u ons op verschillende manieren bezorgen:

Uitwerking en prijsstelling

Wij hebben ongeveer drie tot vijf uur nodig voor de transcriptie van één uur gesproken tekst. Bij het bepalen van onze prijs wordt vooral rekening gehouden met:

Vraag nu uw gratis offerte aan