Hoe vertalen jullie woorden die niet in het woordenboek staan? Vertalen

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Veelgestelde vragen
  4.  > Hoe vertalen jullie woorden die niet in het woordenboek staan?

Taal leeft en nieuwe woorden worden voortdurend gecreëerd. Daarom komt het wel eens voor dat een een bepaald woord niet in het woordenboek voorkomt. Wat doen we hier dan mee?

Taal leeft

Wanneer ook de verschillende woordenboeken en digitale bronnen geen soelaas bieden, zal vaak een beroep worden gedaan op onze hulp of op de hulp van andere gespecialiseerde collega's. Op die manier worden de meeste probleemwoorden op een effectieve en correcte manier vertaald.

Het is ook mogelijk dat de oplossing niet zomaar voorhanden ligt. In dat geval nemen we onmiddellijk contact met u op voor een kort overleg en vragen we u om een korte uitleg over het woord in kwestie. Bestaat er een ander woord voor de term die wel bekend is, vertalen we de term op die manier. Is het begrip specifiek voor uw bedrijf, dan kunnen we gebruik maken van een neutrale vertaling. In de meeste gevallen kiezen we deze oplossing. Ondanks het verlies in de vertaling, worden toch alle misverstanden vermeden en zal de lezer begrijpen waarover het gaat. En dat is toch het uiteindelijke doel van uw vertaling.