Wat is een gecertificeerd vertaalbureau? Kwaliteit

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Veelgestelde vragen
  4.  > Wat is een gecertificeerd vertaalbureau?

Een gecertificeerd vertaalbureau is een vertaalbureau dat gecertificeerd is volgens ISO 17100:2015, de internationale norm voor vertaaldiensten. Het vertaalbureau dat houder is van een ISO 17100:2015-certificaat respecteert de in deze norm vermelde eisen waar een vertaalbureau aan moet voldoen. Het hoofddoel: de ontvanger van de vertaling verzekeren dat hij een vertaling van de hoogste kwaliteit verkrijgt.

Welke eisen stelt ISO 17100:2015?

De internationale norm voor vertaaldiensten ISO 17100:2015 werd gepubliceerd op 1 mei 2015 en is de opvolger van de EN 15038-standaard. Ze stipuleert specifieke eisen voor alle aspecten van het vertaalproces die de kwaliteit van vertaaldiensten rechtstreeks beïnvloeden. Het gaat hier dan met name om eisen m.b.t.:

De norm is dus voornamelijk gericht op kwaliteit. Doet u dus een beroep op een gecertificeerd vertaalbureau, dan heeft u de zekerheid dat u een kwalitatief hoogstaande vertaling ontvangt. De norm is trouwens enkel van toepassing op vertaaldiensten en niet op tolkdiensten.