Wat is een moedertaalspreker? Vertalers

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Veelgestelde vragen
  4.  > Wat is een moedertaalspreker?

Een moedertaalspreker of een zogenaamde native speaker is iemand die een taal van jongs af aan heeft geleerd, dit via een natuurlijk taalverwervingsproces, en die die taal dus dagelijks gebruikt als eerste taal. Een moedertaalspreker heeft een natuurlijk taalgevoel en voelt intuïtief aan wat er wel of niet gezegd wordt in zijn taal.

Een van de absolute voorwaarden voor kwaliteit

Wij zijn er heilig van overtuigd dat het hanteren van het moedertaalprincipe een van de basisvoorwaarden is voor een kwaliteitsvertaling. Stel, u heeft een Engelse tekst die naar het Nederlands vertaald moet worden. Een professionele vertaler met het Nederlands als moedertaal zal in dit geval een sterker ontwikkeld taalgevoel en een scherper taalinzicht hebben dan een vertaler met het Engels als moedertaal. De eerste zal op een meer creatieve manier kunnen omgaan met het Nederlands, terwijl de tweede een meer uitgebreide vocabulaire zal hebben in het Engels. Zo zullen o.a. bepaalde Nederlandstalige idiomen beter herkend worden door de eerste vertaler, terwijl de tweede sneller fouten zal maken.