Wat is EN 15038? Kwaliteit

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Veelgestelde vragen
  4.  > Wat is EN 15038?

EN 15038 is de Europese norm voor vertaaldiensten die op 13 april 2006 door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) werd aangenomen en die alle nationale normen op dit gebied vervangt. Deze norm heeft tot doel het bepalen en het definiëren van de noodzakelijke vereisten voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening door aanbieders van vertaaldiensten.

De eisen

EN 15038 beschrijft aan welke eisen een vertaalbureau dient te voldoen met betrekking tot:

Het vertaalbureau dient ook de nodige technische hulpmiddelen in huis te hebben en een kwaliteitszorgsysteem te hebben geïnstalleerd. Een efficiënt projectbeheer vormt eveneens een deel van de kwaliteitsvolle dienstverlening.

Officiële versies en vertalingen

Er zijn drie officiële versies van deze Europese procesnorm:

Dit Europees kwaliteitskeurmerk voor vertaaldiensten is echter ook vertaald in verschillende talen. De vertalingen hebben dezelfde status als de officiële versies. Zo heeft de Nederlandstalige versie, vertaald door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) dezelfde status als de Duits-, Engels- of Franstalige versie. De norm is vertaald in o.a.:

Uw voordelen

Ondanks het feit dat wij nog niet gecertificeerd zijn, dient deze Europese vertaalnorm wel als rode draad doorheen onze volledige dienstverlening. Onze diensten worden dus uitsluitend geleverd conform de Europese kwaliteitsnorm voor vertaalbureaus EN 15038. Dit levert een aantal zeer belangrijke voordelen voor u: