De sterkste muilezel
kan uitglijden
Wat betekent dit spreekwoord?

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Mediatheek
  3.  >  Spreekwoorden
  4.  > De sterkste muilezel kan uitglijden

Ook de bekwaamsten kunnen zich weleens vergissen (een fout maken).

Verklaring

De gedachte komt reeds in het klassieke Latijn voor. Kamper spreekwoorden: 'Het struyckelt: ofte valt wel een Peert / heft vier voeten / Ick swijghe dan een mensche / die mer twee voeten heft'; Goedthals: 'Een peert heeft vier voeten / ende gheraect wel te vallene'; De Brune: 'Een peerd, dat oock vier voeten heeft, Vertreet zich wel, daer het van sneeft', 'Een peerd, dat zelfs vier voeten heeft, Val zomtijds wel, en ons begheeft'.

Gelijkaardige spreekwoorden

Paarden vallen ook, al hebben zij vier benen.
'n Perd met vier bene struikel (wat wil sê 'n mens met twee).
Das beste Pferd stolpert und hat vier Beine.
A horse stumbles that has four legs.
He who wants a mule without fault must walk on foot.
Il n'y a cheval si bien ferré qui ne glisse.
Le cheval a quatre pattes et pourtant il bronche.
Equus aliquando quatuor pedum in plano cadit.
Errat interdum quadrupes.
Quandoque bonus dormitat Homerus.
No hay caballo, por bueno que sea, que no tropieze algún día.

Bron: Van Dale Spreekwoordenboek

Deze info gebruiken?

Wenst u deze informatie te gebruiken op uw eigen webpagina? Geen enkel probleem! U mag deze informatie gratis gebruiken. Het enige dat wij u vragen, is om een link te plaatsen naar onze website op de webpagina waar u de informatie gevonden heeft.

De link ziet er uit als volgt:

Bron: De sterkste muilezel kan uitglijden van Traduix | Vertaalbureau Antwerpen

De HTML-code om deze link in uw broncode te plaatsen, is:

U kunt deze code simpelweg selecteren, kopiëren en plakken in uw broncode.