Alle hout
is geen timmerhout
Wat betekent dit spreekwoord?

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Mediatheek
  3.  >  Spreekwoorden
  4.  > Alle hout is geen timmerhout

Niet iedereen (alles) is voor een bepaalde taak (bepaald doel) geschikt.

Verklaring

De gedachte komt reeds in het klassieke Latijn voor. Ook in verouderd taalgebruik: Alle hout is geen lepelhout, pijlhout, zaaghout (bout: zware pijl waarmee uit de kruisboog geschoten werd). De gedachte komt reeds in het Latijn voor. Goedthals: 'Alle hout is gheen pijlhout'; Winschooten: Alle hout is geen Timmerhout, dit werd gepast op iemand, die tot eenige saak, daar men hem gaarne toe soude gebruiken, niet bequaam is'; Tuinman: 'Alle hout is geen timmerhout.

Gelijkaardige spreekwoorden

Men draait geen bouten uit alle houten.
Alle grond is geen ankergrond.
Nicht jedes Holz gibt einen Bolz.
Nicht aus jedem Holz kann man Pfeifen schneiden.
Nicht jeder Grund ist Ankergrund.
Every light is not the sun.
Every reed will not make a pipe.
Tout bois n'est pas bon à faire flèche.
Il y a fagot(s) et fagot(s).
De tout bois on ne peut faire une statue de Minerve.
Non ex omni ligno (ut Pythagoras dicebat) debet Mercurius exsculpi.
No son todos los palos buenos para hacer santos.
No toda agua es de beber.

Bron: Van Dale Spreekwoordenboek

Deze info gebruiken?

Wenst u deze informatie te gebruiken op uw eigen webpagina? Geen enkel probleem! U mag deze informatie gratis gebruiken. Het enige dat wij u vragen, is om een link te plaatsen naar onze website op de webpagina waar u de informatie gevonden heeft.

De link ziet er uit als volgt:

Bron: Alle hout is geen timmerhout van Traduix | Vertaalbureau Antwerpen

De HTML-code om deze link in uw broncode te plaatsen, is:

U kunt deze code simpelweg selecteren, kopiëren en plakken in uw broncode.