Te allen tijde of ten allen tijde Wat is juist?

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.   >   Mediatheek
  3.   >   Taaltips
  4.   >   Te allen tijde of ten allen tijde?

Correct is te allen tijde.

Verklaring

Te is hier de juiste vorm, omdat ten of ter ontstaan zijn uit een samensmelting van tot of te en een lidwoord (den of der). Dus als je er in de uitdrukking geen lidwoord bij kunt 'denken', is het altijd te en nooit ten of ter. Welnu, een combinatie als tot de alle tijd is onmogelijk.

Wel mogelijk zijn combinaties als tot de voorkoming van of tot het voordeel van. Daar krijgen we wel ter of ten: ter voorkoming van en ten voordele van.

Andere gevallen met te zijn te berge (rijzen), te berde (brengen), te bestemder tijd/plaatse/ure, te dezer zake, te dien aanzien, te dien einde, te dier zake, te eigen bate, te elfder ure, etc.

In plaats van mijnen, mijner kan ook steeds uwen, uwer, zijnen, zijner enzovoort worden ingevuld.

Gevallen met ten zijn ten aanhoren van, ten aanschouwen van, ten aanval, ten aanzien van, ten achter, ten algemenen nutte, ten anderen male, ten antwoord, ten bate van, ten bedrage van, ten behoeve van, ten believe, ten belope van, ten besluite, ten bewijze van, etc.

Gevallen met ter zijn ter aangehaalder plaatse, ter aanwending van, ter aarde, ter andere zijde, ter attentie van, ter beantwoording, ter been, ter bekostiging van, etc.

Soms zijn ten of ter deel van een woord: teneinde, tenslotte, terdege, ternauwernood, tersluiks, terzijde, enzovoort.

NB In de naslagwerken zijn soms per geval kleine verschillen aanwezig. Hierboven is steeds gekozen voor de meest voorkomende oplossingen.

Deze info gebruiken?

Wenst u deze informatie te gebruiken op uw eigen webpagina? Geen enkel probleem! U mag deze informatie gratis gebruiken. Het enige dat wij u vragen, is om een link te plaatsen naar onze website op de webpagina waar u de informatie gevonden heeft.

De link ziet er uit als volgt:

Bron: te allen tijde of ten allen tijde van Traduix | Vertaalbureau Antwerpen

De HTML-code om deze link in uw broncode te plaatsen, is:

U kunt deze code simpelweg selecteren, kopiëren en plakken in uw broncode.