Dertig procent is of dertig procent zijn? Wat is juist?

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.   >   Mediatheek
  3.   >   Taaltips
  4.   >   Dertig procent is of dertig procent zijn?

Correct is: dertig procent is.

Verklaring

Het zelfstandig naamwoord procent duidt een rekeneenheid aan. Men kan dit vergelijken met andere eenheden zoals liter, kilo en dozijn. Na een geheel getal blijven die woorden in de enkelvoudsvorm staan, hoewel ze naar de betekenis toch meervoudig zijn. Als zulke woorden in een zin onderwerp zijn, worden ze gecombineerd met een persoonsvorm in het enkelvoud. Een aantal voorbeelden:

Als procent gevolgd wordt door een van-nabepaling, kan de persoonsvorm volgens sommige naslagwerken ook in het meervoud staan. Het hangt er dan van af welk zelfstandig naamwoord u als kern van het onderwerp opvat. Als u in dertig procent van de deelnemers het woord deelnemers als kern beschouwt, is de persoonsvorm meervoudig: Dertig procent van de deelnemers zijn mannen. Maar niet iedereen is het eens over die meervoudsvorm. Bij twijfel is het dus aangeraden om steeds de enkelvoudsvorm te gebruiken, aangezien deze vorm steeds correct is. Enkele voorbeelden:

Deze info gebruiken?

Wenst u deze informatie te gebruiken op uw eigen webpagina? Geen enkel probleem! U mag deze informatie gratis gebruiken. Het enige dat wij u vragen, is om een link te plaatsen naar onze website op de webpagina waar u de informatie gevonden heeft.

De link ziet er uit als volgt:

Bron: dertig procent is of dertig procent zijn van Traduix | Vertaalbureau Antwerpen

De HTML-code om deze link in uw broncode te plaatsen, is:

U kunt deze code simpelweg selecteren, kopiëren en plakken in uw broncode.