Standaardnederlands of standaard-Nederlands? Wat is juist?

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.   >   Mediatheek
  3.   >   Taaltips
  4.   >   Standaardnederlands of standaard-Nederlands?

De term Standaardnederlands, aaneengeschreven en met hoofdletter, is de enige correcte vorm. Deze variant van het Nederlands werd vroeger Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) genoemd.

Verklaring

In het algemeen worden benamingen van talen steeds met een hoofdletter geschreven: Frans, Antwerps, Japans. Namen van talen die een afleiding zijn van een aardrijkskundige naam, krijgen eventuele spaties of streepjes mee, zoals West-Vlaams (van West-Vlaanderen). Ook combinaties van taalnamen en aardrijkskundige namen krijgen een streepje mee: Belgisch-Frans.

Samenstellingen met de elementen Oer-, Standaard-, Middel-, Oud-, Nieuw-, Hoog-, Neder-, Neo- en Laat- krijgen geen streepje. In dergelijk geval wordt de taalnaam in één woord geschreven. Het is dus Middelnederlands, Oudnederlands, Hoogduits, Verkavelingsvlaams. Wordt de taalnaam in kwestie zelf al geschreven met een streepje, zoals West-Vlaams, dan krijgt deze naam in combinatie met de hierboven vermelde elementen ook een streepje: Oud-West-Vlaams.

Deze info gebruiken?

Wenst u deze informatie te gebruiken op uw eigen webpagina? Geen enkel probleem! U mag deze informatie gratis gebruiken. Het enige dat wij u vragen, is om een link te plaatsen naar onze website op de webpagina waar u de informatie gevonden heeft.

De link ziet er uit als volgt:

Bron: Standaardnederlands of standaard-Nederlands van Traduix | Vertaalbureau Antwerpen

De HTML-code om deze link in uw broncode te plaatsen, is:

U kunt deze code simpelweg selecteren, kopiëren en plakken in uw broncode.