Visie Wij kijken naar de toekomst

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Vertaalbureau
  3.  >  Visie

Hoe zien we onszelf in de toekomst? Onze visie geeft aan welk beeld of welke verwachtingen het bedrijf heeft voor de toekomst en bestaat uit drie elementen: omgevingsbeeld, gedroomde positie en succesformule.

Omgevingsbeeld

De wereld van vandaag is een vervlechting van samenlevingen, culturen en economieën. Onder invloed van een sterke globalisering en snelle technologische ontwikkeling is de wereldwijde vraag naar vertalingen in een stroomversnelling terechtgekomen. Wij zijn er heilig van overtuigd dat deze trend zich zal blijven voorzetten.

De toenemende behoefte aan deugdelijke en kant-en-klare taaloplossingen zal zowel de publieke als de private sector doorkruisen. Zo is het in een wereld waarin de Europese eenwording voortschrijdt voor tal van bedrijven niet langer mogelijk om zich enkel te concentreren op de lokale markt. Zij zien zich genoodzaakt om ook buiten de taalgrenzen activiteiten te ontplooien om zo de harde concurrentie te kunnen aangaan en nieuwe inkomsten te kunnen genereren.

De ontwikkeling van verschillende internationale instellingen biedt ook sterke perspectieven voor de toekomst van de taalsector. Denk maar aan de Europese Unie die talrijke talen herbergt en elk officieel document laat vertalen in al haar werktalen.

Door de mondialisering zullen zich meer internationale contacten ontwikkelen. Heldere en efficiënte communicatie is hierbij van cruciaal belang. Denk bijvoorbeeld aan alle contracten, websites, brochures en wetten die vertaald dienen te worden. Een deugdelijke vertaling is en zal de sleutel tot succes blijven voor bedrijven die willen slagen op de internationale markt en voor internationale instellingen die hun naam alle eer willen aandoen.

Een internationaal opererende onderneming denkt aan de toekomst en aan haar belangrijke verantwoordelijkheid t.o.v. de samenleving en haar medewerkers. Enkel bedrijven die nu investeren in DEIO en ondernemen met respect voor mens, maatschappij en milieu zullen ook in de toekomst hun marktpositie bestendigen en succesvol zijn.

Gedroomde positie

Traduix wil dé uitblinker zijn in een wereld waarin taal een prominente rol speelt en zal blijven spelen. De onderneming wil de beste en meest betrouwbare partner zijn in de taalindustrie door een volledige dienstverlening aan te bieden op het vlak van vertaling, revisie, transcriptie, lokalisatie, tolken, ondertiteling en taalopleiding. De onderneming wil uitgroeien tot de meest gewaardeerde en ingezette onderneming in haar bedrijfstak.

Duurzaamheid zit in ons DNA. Wij willen van Traduix tevens een duurzaam bedrijf maken en zo een toonbeeld zijn van DEIO door te ondernemen met respect voor mens, maatschappij en milieu.

Succesformule

Om de gewenste positie te behalen en te behouden, hoort Traduix op te treden als een volwaardige en betrouwbare dienstverlener in de taalsector, met 100% focus op de wensen en behoeftes van haar klanten. Klantgericht denken is de sleutel van ons succes.

Om in te spelen op deze wensen en behoeftes profileren wij ons als kwaliteitsgericht en innoverend vertaalbureau dat elke technologische ontwikkeling op de voet volgt. Wij vinden onszelf voortdurend opnieuw uit, iets waar u als klant ten volle van profiteert.