Terminologiebeheersystemen Om uw terminologie te handhaven

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  CAT-tools
  4.  > Terminologiebeheersystemen

Onderwerpsvelden zoals informatietechnologie, recht en wetenschap leggen een grote hoeveelheid aan specifieke terminologie bloot. Daarenboven hebben veel klanten ook hun eigen voorkeurterminologie. Met onze terminologiebeheersystemen zijn wij in staat uw terminologie op consequente en doeltreffende wijze te beheren en te vertalen.

Werkwijze van terminologiebeheersystemen

In het computerondersteund vertaalproces wordt niet enkel gebruik gemaakt van vertaalgeheugensoftware en hun gegenereerde vertaalgeheugens, maar ook van zogenaamde terminologiebeheersystemen. Dit zijn programma’s die ontworpen zijn als tools voor het opzoeken, verwerken, opslaan en updaten van terminologische data.

Dergelijke tools laten de vertaler toe specifieke terminologie uit verschillende door hem gedefinieerde vakgebieden op te slaan in lijsten, waarin elke term vergezeld wordt van zijn vertaling. We spreken hier van een een-op-eenvertaling van de termen. De voortgebrachte terminologielijsten kunnen vervolgens geïmplementeerd worden in het vertaalproces m.b.v. onze gespecialiseerde vertaalgeheugenprogramma's. Deze software geeft aan wanneer een te vertalen term teruggevonden wordt in de geredigeerde terminologiedatabase.

Uw terminologie

Veel bedrijven, instellingen en organisaties kennen zeer vaak hun eigen terminologiegebruik. Terwijl u bijvoorbeeld eerder Engelse termen gebruikt, geeft uw concurrent misschien liever de voorkeur aan afkortingen. Daarom is duidelijke communicatie tussen u als klant en wij als vertaalbureau van cruciaal belang.

In gezamenlijk overleg stellen wij graag uw klantspecifieke terminologielijst op, die op ieder moment verder kan worden aangepast en uitgebreid. Bij iedere vervolgopdracht kan deze gebruikt worden om de consistentie in uw vertaling steeds te verzekeren. Uw feedback op onze vertalingen is daarom van groot belang voor onze verdere samenwerking. U kunt ons overigens ook eerder opgestelde termenlijsten of ander referentiemateriaal (bijvoorbeeld andere vertalingen) toesturen.