Vertaalgeheugensoftware Consistentie verzekerd

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  CAT-tools
  4.  > Vertaalgeheugensoftware

Bij ons wordt gewerkt met de nieuwste vertaalgeheugensoftware. Door gebruik te maken van dergelijke tools verbeteren we de coherentie in uw vertalingen en zorgen we, aan de meest voordelige prijs, voor een geharmoniseerd geheel.

Werkwijze van vertaalgeheugens

Met een vertaalgeheugenprogramma kan de vertaler zijn vertalingen per talencombinatie opslaan in een database of vertaalgeheugen. De te vertalen tekst wordt door het programma opgesplitst in zinnen en zinsneden, die vertaaleenheden of segmenten worden genoemd. Elk segment dat de vertaler vertaalt, wordt weggeschreven in een specifiek vertaalgeheugen. Dus zowel de brontekst als de doeltekst worden in de database opgeslagen.

Tijdens het vertaalproces doorzoekt het programma het vertaalgeheugen systematisch op segmenten die reeds eerder vertaald werden en die overeenkomen met het te vertalen segment. Bij een zogenaamde match of overeenkomst wordt door het programma een voorstel gedaan. De vertaler kan er dan voor kiezen de geïntroduceerde vertaling te gebruiken of niet.

Verder kunnen uw elektronische teksten met dergelijke programma's ook volledig geanalyseerd worden. Zo kan o.a. het exacte aantal woorden bepaald worden en kunnen interne herhalingen eenvoudig gedetecteerd worden. Deze gedetailleerde analyse vormt een belangrijk onderdeel van onze prijsbepaling.

Vandaag de dag hebben de meeste vertaalgeheugentoepassingen geïntegreerde terminologiebeheersystemen die de vertaler toelaten uw specifieke terminologie op te slaan in lijsten. Deze terminologielijsten kunnen vervolgens geïmplementeerd worden in de vertaalgeheugensoftware.

Uw voordelen

Het gebruik van vertaalgeheugenprogramma's brengt enkele grote voordelen met zich mee, zowel voor u als voor ons.