Vakkundig en gekwalificeerd personeel De juiste mensen op de juiste plaats

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Kwaliteitszorg
  4.  > Vakkundig en gekwalificeerd personeel

Als kwaliteitsbureau werken we bij Traduix enkel met deskundigen die weten waar Abraham de mosterd haalt. Elke dag opnieuw maken onze professionals het verschil en weten ze met welke woorden ze u tevreden moeten stellen en houden!

Academisch geschoolde vertalers mét ruime ervaring

Wij hebben ons enkel en alleen omringd met professionele en hooggekwalificeerde vertalers met een gevoel en passie voor taal. Door de nodige, intensieve opleiding tot vertaler te hebben gevolgd en met vrucht te hebben beëindigd, hebben onze talenknobbels de nodige extra vaardigheden opgedaan die een topvertaler dient te bezitten: een voortreffelijke talenkennis, een onberispelijke culturele kennis, uitmuntende vertaalvaardigheden, excellente technische vaardigheden, etc.

Iedere vertaler is bovendien gespecialiseerd in een of meerdere specifieke vakgebieden en heeft daarom hij uw vakspecifieke terminologie volledig onder knie.

Ten slotte hebben zij ook jarenlange ervaring met het vertalen van allerlei documenten uit uw vakgebied. Als op-en-top professionals houden zij zich ook aan de geheimhoudingsplicht en aan de afgesproken levertermijn.

Bekwame en professionele projectmanagers

Uw vertaalproject, welke talencombinatie het ook betreft, wordt geleid door uw persoonlijke en professionele projectmanager, die geselecteerd is op basis van zijn voortreffelijke organisatorische en communicatieve competenties.

Hij begeleidt u in elke fase van het vertaalproject en ziet erop toe dat alles vlekkeloos verloopt. Dagelijks staat hij paraat om uw opdrachten te coördineren, nauwlettend te controleren en bij te sturen waar en wanneer nodig. Hij zorgt ervoor dat u een topvertaling krijgt en dat ze ruim op tijd geleverd wordt.