Kwaliteitszorg Kies het beste

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Kwaliteitszorg

Een permanente kwaliteitsbewaking is onontbeerlijk om deugdelijke vertalingen te kunnen leveren. Vooral dankzij ons gestroomlijnde kwaliteitszorgsysteem, dat grotendeels gefundeerd is op de Europese vertaalnorm 15038 en dat de basis vormt voor onze gehele dienstverlening, kunnen wij de kwaliteit van onze diensten te allen tijde verzekeren en blijven optimaliseren. Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit bij elke vertaling.

Zorg voor kwaliteit is voor ons geen holle frase. Onze doorgedreven kwaliteitsborging berust op drie fundamentele pijlers: vakkundig en gekwalificeerd personeel, welomlijnde methodes en procedures, en geavanceerde technische hulpmiddelen.

Geavanceerde technische hulpmiddelen

Wij hebben de meest geavanceerde technische capaciteiten in huis om het vertaalproces zo snel en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Vooral dankzij onze gespecialiseerde vertaaltools bent u verzekerd van een smetteloze en consistente vertaling.

Digitale communicatie

Naast de klassieke telefoonlijn, maken wij maximaal gebruik van onze digitale kanalen om met u te communiceren. Zo leiden vele digitale wegen u onmiddellijk naar ons state of the art vertaalbureau: e-mail, website, instant messaging, etc. Bekijk even onze contactpagina voor meer informatie.

Gespecialiseerde vertaaltools

Wij beschikken niet enkel over de nodige communicatiemiddelen, maar ook over de zogenaamde CAT-tools. Met dergelijke tools zijn wij in staat om vertaalgeheugens te ontwikkelen en terminologielijsten aan te leggen zodat de consistentie in en dus ook de kwaliteit van uw vertaling gegarandeerd worden. Dankzij onze CAT-tools bespaart u op uw kosten en kan de vertaling veel sneller afgeleverd worden.

Vakkundig en gekwalificeerd personeel

Als kwaliteitsbureau werken we bij Traduix enkel met deskundigen die weten waar Abraham de mosterd haalt. Elke dag opnieuw maken onze professionals het verschil en weten ze met welke woorden ze u tevreden moeten stellen en houden!

Academisch geschoolde vertalers mét ruime ervaring

Wij hebben ons enkel en alleen omringd met professionele en hooggekwalificeerde vertalers met een gevoel en passie voor taal. Door de nodige, intensieve opleiding tot vertaler te hebben gevolgd en met vrucht te hebben beëindigd, hebben onze talenknobbels de nodige extra vaardigheden opgedaan die een topvertaler dient te bezitten: een voortreffelijke talenkennis, een onberispelijke culturele kennis, uitmuntende vertaalvaardigheden, excellente technische vaardigheden, etc.

Iedere vertaler is bovendien gespecialiseerd in een of meerdere specifieke vakgebieden en heeft daarom hij uw vakspecifieke terminologie volledig onder knie.

Ten slotte hebben zij ook jarenlange ervaring met het vertalen van allerlei documenten uit uw vakgebied. Als op-en-top professionals houden zij zich ook aan de geheimhoudingsplicht en aan de afgesproken levertermijn.

Bekwame en professionele projectmanagers

Uw vertaalproject, welke talencombinatie het ook betreft, wordt geleid door uw persoonlijke en professionele projectmanager, die geselecteerd is op basis van zijn voortreffelijke organisatorische en communicatieve competenties.

Hij begeleidt u in elke fase van het vertaalproject en ziet erop toe dat alles vlekkeloos verloopt. Dagelijks staat hij paraat om uw opdrachten te coördineren, nauwlettend te controleren en bij te sturen waar en wanneer nodig. Hij zorgt ervoor dat u een topvertaling krijgt en dat ze ruim op tijd geleverd wordt.

Welomlijnde methodes en procedures

Wij hanteren een aantal scherpomlijnde methodes en procedures die tot in detail gedocumenteerd worden en die bijdragen tot een kwaliteitsvol eindproduct.

Moedertaalprincipe

Bij elk vertaalproject wordt het zogenaamde moedertaalprincipe toegepast, waarbij de vertaler steeds naar zijn moedertaal vertaalt. Dit is voor ons een conditio sine qua non om een vertaling van topkwaliteit te kunnen leveren. Een professionele vertaler die naar zijn moedertaal vertaalt, zal minder fouten maken dan een professionele vertaler die vertaalt naar de vreemde taal. Ook zal een moedertaalspreker de kleinste nuances sneller opmerken, beter begrijpen en dus beter vertalen.

Extra kwaliteitscontrole

Een doorgedreven kwaliteitscontrole van de vertaling is een elementair onderdeel van onze kwaliteitszorg en van onze werkwijze. Na een eerste controle door de vertaler zelf, wordt de vertaling intern of extern volledig gereviseerd door een tweede hooggekwalificeerde vertaler. Deze revisor leest de vertaling nauwkeurig na en controleert ze op mogelijke type- en/of schoonheidsfoutjes die de eerste vertaler eventueel over het hoofd zag. Hij doet m.a.w. ons credo alle eer aan en zet de spreekwoordelijke puntjes op de i! Eventuele opmerkingen van de revisor worden genoteerd en doorgestuurd naar de eerste vertaler, die de nodige aanpassingen doorvoert.

Nadat de vertaling volledig gereviseerd is en op punt staat, voeren wij nog een finale controle door van het vertaalproject. Voldoet de vertaling aan uw wensen en behoeftes? Werd er rekening gehouden met de opgegeven terminologie? Is de vertaling geleverd in het bestandsformaat dat we eisten?

Vertrouwelijkheid

Over de confidentialiteit van uw gevoelige documenten hoeft u zich bij ons geen zorgen te maken. Alle informatie die u ons ter beschikking stelt, wordt steeds strikt vertrouwelijk behandeld. Al onze vertalers hebben een geheimhoudingscontract ondertekend waardoor ze zich moeten houden aan de vertrouwelijke behandeling van uw documenten en gegevens. Indien gewenst, kunnen we met u ook een op maat gesneden confidentialiteitscontract ondertekenen.

Efficiënt projectbeheer

Uw persoonlijke projectbeheerder, die een kardinale rol speelt in onze gehele samenwerking, is verantwoordelijk voor uw vertaalproject. Hij treedt als het ware op als kwaliteitsbewaker die erop toeziet dat het hele werkproces naadloos verloopt.

Vanaf het eerste contact zult u merken dat wij anders zijn dan andere vertaalbureaus en dat wij duidelijk en gedetailleerd te werk gaan. Wij zijn van mening dat het communicatief aspect van kapitaal belang is om de samenwerking tussen de verschillende actoren vlot te laten verlopen en om te komen tot een kwaliteitsvol eindproduct. Daarom streven wij naar heldere communicatie tussen alle betrokken partijen: u als klant, wij als vertaalbureau, de vertaler en de revisor. Zo leggen wij meteen de basis voor een vruchtbare samenwerking en wederzijds vertrouwen.

Uw vertaalproject wordt grondig geanalyseerd en voorbereid zodat niets aan het toeval wordt overgelaten. Uw projectbeheerder zorgt ervoor dat uw document vertaald wordt door de beste vertaler en gereviseerd wordt door de meest geschikte revisor. Hij volgt elke fase van dit project nauwkeurig op en houdt het tijdschema nauwlettend in het oog, zodat de overeengekomen deadline steeds behaald wordt. Deze projectmanager is zowel uw aanspreekpunt als dat van de vertaler en revisor. Indien nodig zal hij de nodige personen contacteren voor meer info en zal hij regelmatige contactmomenten inlassen.