Werkwijze In vier fases naar kwaliteit

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Werkwijze

Met duidelijke en correcte afspraken worden misverstanden te allen tijde vermeden. Dankzij onze beproefde werkwijze, die een onmiskenbaar onderdeel is van het Traduixconcept, kunt u zeker zijn van een vertaling die u én uw anderstalige klanten volledig bekoort. Met het oog op de gewenste dienstverlening doorloopt ieder project bij ons een zorgvuldig proces bestaande uit vier fases:

Fase 1: analyse van uw aanvraag en offerte

U contacteert ons voor de vertaling of revisie van uw document(en). Uw aanvraag wordt onmiddellijk behandeld door uw persoonlijke projectmanager, die uw unieke aanspreekpunt is gedurende het gehele project en die onmiddellijk aan de slag gaat.

Grondige analyse van uw aanvraag

U bent geen klant zoals alle andere. U kent uw eigen voorwaarden en richtlijnen waarmee wij in elke fase van het vertaalproces rekening mee moeten houden: bepaalde terminologie, referentiedocumenten en/of reeds vertaalde documenten die u ons wilt doorsturen, specifieke hulpmiddelen die wij dienen te gebruiken, etc.

Wij zijn echter ook geen vertaalbureau zoals alle andere. Reeds van bij het begin stellen wij alles in het werk om u de vertaling of revisie te leveren die u wenst. Daarom wordt uw aanvraag grondig geanalyseerd door uw projectcoördinator. Daarbij wordt gekeken naar de informatie die nodig is om u een passende offerte te kunnen aanbieden. Het gaat voornamelijk om:

Bij eventuele vragen, opmerkingen of onduidelijkheden wordt u onmiddellijk gecontacteerd voor meer info.

Gratis en vrijblijvende offerte

Wanneer uw projectmanager alle nodige informatie ter beschikking heeft, stelt hij uw gratis en vrijblijvende offerte op. In deze offerte wordt alle info die u nodig heeft uitgebreid toegelicht. U weet vooraf hoeveel de vertaling zal kosten en tegen wanneer deze klaar zal zijn. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

Indien u akkoord gaat met onze offerte en dus met de afgesproken prijs en de overeengekomen levertermijn, dient u deze offerte te bevestigen. De afgesproken termijn begint pas te lopen op het moment dat wij uw bevestiging en te vertalen tekst hebben ontvangen.

Fase 2: voorbereiding van uw vertaalproject

Met uw bevestiging gaat de projectmanager aan de slag en wordt de voorbereidingsfase gestart. Hierbij worden de nodige administratieve, technische en taalkundige voorbereidingen getroffen die uw vertaalproject vereist en die onze samenwerking naadloos laten verlopen.

Administratieve elementen

Alle projectgerelateerde gegevens worden nauwkeurig vastgelegd gedurende het volledige verloop van onze samenwerking. Elke fase wordt zeer precies opgevolgd en gedocumenteerd, zodat het project op ieder gewenst moment kan worden geïdentificeerd. Vervolgens wordt het vertaalproject niet enkel gekoppeld aan de juiste vertaler en revisor, die beide de nodige opdrachtspecifieke instructies meekrijgen, maar ook aan de juiste technische hulpmiddelen.

Technische elementen

Wij zorgen ervoor dat de benodigde technische hulpmiddelen beschikbaar zijn, om vervolgens het document geschikt en klaar te maken voor vertaling. Dit is een noodzakelijke stap, aangezien de te gebruiken software sterk kan verschillen naargelang het type document dat moet worden vertaald.

Taalkundige elementen

Ten slotte worden specifieke eisen van taalkundige aard vastgelegd. Zo ondergaat uw brondocument een volledige analyse en worden, indien nodig, de vereiste terminologiewerkzaamheden uitgevoerd. Wij verzamelen alle nodige informatie: terminologielijsten, eventueel eerder vertaalde teksten, vertaalgeheugens, etc.

Fase 3: vertaalproces

Nadat uw projectmanager de nodige voorbereidingen heeft getroffen, wordt het vertaalproces gestart. Dit proces omvat niet enkel de eigenlijke vertaling van uw tekst(en), maar ook de eerste controle door de vertaler zelf en de extra revisie door een tweede gespecialiseerde vertaler.

Vertaling en eerste controle door vakkundige vertaler

De vertaler aan wie wij uw vertaalproject hebben toegewezen, is geselecteerd voor zijn buitengewone capaciteiten als professionele vertaler in uw vakgebied. Hij gaat meteen aan de slag en begint met de vertaling van uw document(en). Vervolgens verzorgt hij zelf een eerste kwaliteitscontrole vooraleer het vertaald document naar ons wordt doorgestuurd. Eventuele typefouten kunnen op die manier onmiddellijk gecorrigeerd worden.

Extra kwaliteitscontrole

Vervolgens wordt de vertaling integraal gereviseerd. Wij schakelen een tweede professionele vertaler in die voldoet aan de specifieke eisen die uw tekst stelt. Deze revisor vergelijkt de vertaling met het origineel en controleert of het beoogde doel bereikt is. Bij het nalezen worden mogelijke type- en/of schoonheidsfoutjes onmiddellijk rechtgezet. Eventuele opmerkingen van onze revisor worden aan de originele vertaler overgemaakt. Indien nodig, wordt de vertaling aangepast tot we het resultaat krijgen dat u tevreden stelt.

Deze revisie is een onontbeerlijk deel van onze werkwijze en van ons kwaliteitszorgsysteem. Wij maken er een erezaak van om geen enkele vertaling ongecontroleerd onze deur uit te laten gaan.

Fase 4: projectafronding

Na het vertaalproces zetten de Traduixdeskundigen de puntjes op de i en handelen ze uw project op de gepaste manier af in de afrondingsfase. Uw vertaling wordt na een allerlaatste controle stipt op tijd en in het gewenste bestandsformaat geleverd.

Finale controle

Vooraleer de finale versie van de vertaling naar u wordt verstuurd, voert uw projectmanager nog een laatste controle door. Hierbij gaan we na of de opgelegde terminologie wel degelijk toegepast werd en of de vertaling voldoet aan de gestelde opdrachtspecificaties. Uw persoonlijke terminologiedatabank en/of vertaalgeheugen wordt aangepast en aangevuld.

Archivering en traceerbaarheid

Alle documenten worden op een unieke en beveiligde plek op onze servers bewaard. We hebben het hier niet enkel over uw originele stukken, maar ook over de vertalingen, eventuele terminologielijsten en/of ander referentiemateriaal. Onze bewaardienst staat steeds tot uw dienst.

Oplevering, betaling en feedback

Nadat alle voorgaande fases doorlopen zijn, wordt de vertaling opgeleverd, zelfs wanneer de termijn nog niet verstreken is. Deze oplevering vindt meestal plaats via e-mail, maar uiteraard kan de vertaling ook op een elektronische drager per post verstuurd worden. Vertrouwelijke documenten kunnen indien gewenst per aangetekende zending verzonden worden.

U zult dan ook een factuur en een feedbackformulier ontvangen. Met dit laatste formulier kunt u zo eventuele opmerkingen steeds onmiddellijk aan ons kwijt. U heeft ook de mogelijkheid om te worden vermeld als een van onze referenties. Uw persoonlijke webpagina op de website van uw vertaalbureau heeft namelijk ook voordelen voor uw onderneming.