Wat is een beëdigde vertaler? Vertalers

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.   >   Diensten
  3.   >   Veelgestelde vragen
  4.   >   Wat is een beëdigde vertaler?

Een beëdigde vertaler is een vertaler die bij één of meerdere rechtbanken de officiële eed heeft afgelegd. Hij zweert hierbij elk officieel document naar eer en geweten te zullen vertalen en een waarheidsgetrouwe versie te zullen maken van de originele brontekst. De beëdigde vertaling wordt voorzien van zijn handtekening, stempel en verklaring van eensluidendheid.

Opleiding tot gerechtsvertaler

Een beëdigde vertaler of gerechtsvertaler heeft meestal een vertaaldiploma. Helaas is dit echter geen verplichting. Rechtbanken hanteren verschillende toelatingsvoorwaarden en beslissen zelf of iemand in aanmerking komt. Wanneer de rechtbank een aanvraag krijgt, wordt de naam van de indiener doorgegeven aan het parket, dat de persoon uitgebreid laat screenen door de plaatselijke politiediensten. Het resultaat van deze screening wordt vervolgens overgemaakt aan het parket en aan de rechtbank in kwestie, die dan uitmaakt of de persoon bekwaam is om beëdigde vertalingen te maken. Is dit het geval, dan wordt de persoon uitgenodigd om de officiële eed af te leggen. Een officieel proces-verbaal van eedaflegging wettigt de bevoegdheden van de beëdigde vertaler.

Gekwalificeerde beëdigde vertalers

De beëdigde vertalers van ons vertaalbureau Traduix hebben de nodige opleiding wel achter de rug en bezitten dus de benodigde kwalificaties om beëdigde vertalingen van kwaliteit af te geven. Wij schakelen enkel beëdigde vertalers in die de intensieve vertaalopleiding hebben gevolgd en de verschillende vertaaltechnieken dagelijks toepassen. Daarenboven wordt elke vertaling onderworpen aan een extra kwaliteitscontrole, waardoor we u een vertaling van de bovenste plank kunnen aanbieden.