Wat is een doeltaal?Vertalen

De doeltaal is de taal waarnaar vertaald wordt. Wilt u een Italiaanse tekst naar het Nederlands laten vertalen, dan is het Nederlands de doeltaal.

Vertalen

Moedertaal

Bij ons is de doeltaal altijd de moedertaal van de vertaler die uw tekst vertaald. Een moedertaalspreker zal in zijn moedertaal betere teksten schrijven dan een vertaler die de doeltaal in kwestie niet als moedertaal heeft.