Fase 4 Afronding van uw vertaalproject

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Werkwijze
  4.  > Fase 4: projectafronding

Na het vertaalproces zetten de Traduixdeskundigen de puntjes op de i en handelen ze uw project op de gepaste manier af in de afrondingsfase. Uw vertaling wordt na een allerlaatste controle stipt op tijd en in het gewenste bestandsformaat geleverd.

Eindcontrole

Vooraleer de finale versie van de vertaling naar u wordt verstuurd, voert uw projectmanager nog een laatste controle door. Hierbij gaan we na of de opgelegde terminologie wel degelijk toegepast werd en of de vertaling voldoet aan de gestelde opdrachtspecificaties. Uw persoonlijke terminologiedatabank en/of vertaalgeheugen wordt aangepast en aangevuld.

Archivering en traceerbaarheid

Alle documenten worden op een unieke en beveiligde plek op onze servers bewaard. We hebben het hier niet enkel over uw originele stukken, maar ook over de vertalingen, eventuele terminologielijsten en/of ander referentiemateriaal. Onze bewaardienst staat steeds tot uw dienst.

Oplevering, betaling en feedback

Nadat alle voorgaande fases doorlopen zijn, wordt de vertaling opgeleverd, zelfs wanneer de termijn nog niet verstreken is. Deze oplevering vindt meestal plaats via e-mail, maar uiteraard kan de vertaling ook op een elektronische drager per post verstuurd worden. Vertrouwelijke documenten kunnen indien gewenst per aangetekende zending verzonden worden.

U zult dan ook een factuur en een feedbackformulier ontvangen. Met dit laatste formulier kunt u zo eventuele opmerkingen steeds onmiddellijk aan ons kwijt. U heeft ook de mogelijkheid om te worden vermeld als een van onze referenties. Uw persoonlijke webpagina op de website van uw vertaalbureau heeft namelijk ook voordelen voor uw onderneming.