Welomlijnde methodes en procedures De juiste manier op de juiste plaats

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Kwaliteitszorg
  4.  > Welomlijnde methodes en procedures

Wij hanteren een aantal scherpomlijnde methodes en procedures die tot in detail gedocumenteerd worden en die bijdragen tot een kwaliteitsvol eindproduct.

Moedertaalprincipe

Bij elk vertaalproject wordt het zogenaamde moedertaalprincipe toegepast, waarbij de vertaler steeds naar zijn moedertaal vertaalt. Dit is voor ons een conditio sine qua non om een vertaling van topkwaliteit te kunnen leveren. Een professionele vertaler die naar zijn moedertaal vertaalt, zal minder fouten maken dan een professionele vertaler die vertaalt naar de vreemde taal. Ook zal een moedertaalspreker de kleinste nuances sneller opmerken, beter begrijpen en dus beter vertalen.

Extra kwaliteitscontrole

Een doorgedreven kwaliteitscontrole van de vertaling is een elementair onderdeel van onze kwaliteitszorg en van onze werkwijze. Na een eerste controle door de vertaler zelf, wordt de vertaling intern of extern volledig gereviseerd door een tweede hooggekwalificeerde vertaler. Deze revisor leest de vertaling nauwkeurig na en controleert ze op mogelijke type- en/of schoonheidsfoutjes die de eerste vertaler eventueel over het hoofd zag. Hij doet m.a.w. ons credo alle eer aan en zet de spreekwoordelijke puntjes op de i! Eventuele opmerkingen van de revisor worden genoteerd en doorgestuurd naar de eerste vertaler, die de nodige aanpassingen doorvoert.

Nadat de vertaling volledig gereviseerd is en op punt staat, voeren wij nog een finale controle door van het vertaalproject. Voldoet de vertaling aan uw wensen en behoeftes? Werd er rekening gehouden met de opgegeven terminologie? Is de vertaling geleverd in het bestandsformaat dat we eisten?

Vertrouwelijkheid

Over de confidentialiteit van uw gevoelige documenten hoeft u zich bij ons geen zorgen te maken. Alle informatie die u ons ter beschikking stelt, wordt steeds strikt vertrouwelijk behandeld. Al onze vertalers hebben een geheimhoudingscontract ondertekend waardoor ze zich moeten houden aan de vertrouwelijke behandeling van uw documenten en gegevens. Indien gewenst, kunnen we met u ook een op maat gesneden confidentialiteitscontract ondertekenen.

Efficiënt projectbeheer

Uw persoonlijke projectbeheerder, die een kardinale rol speelt in onze gehele samenwerking, is verantwoordelijk voor uw vertaalproject. Hij treedt als het ware op als kwaliteitsbewaker die erop toeziet dat het hele werkproces naadloos verloopt.

Vanaf het eerste contact zult u merken dat wij anders zijn dan andere vertaalbureaus en dat wij duidelijk en gedetailleerd te werk gaan. Wij zijn van mening dat het communicatief aspect van kapitaal belang is om de samenwerking tussen de verschillende actoren vlot te laten verlopen en om te komen tot een kwaliteitsvol eindproduct. Daarom streven wij naar heldere communicatie tussen alle betrokken partijen: u als klant, wij als vertaalbureau, de vertaler en de revisor. Zo leggen wij meteen de basis voor een vruchtbare samenwerking en wederzijds vertrouwen.

Uw vertaalproject wordt grondig geanalyseerd en voorbereid zodat niets aan het toeval wordt overgelaten. Uw projectbeheerder zorgt ervoor dat uw document vertaald wordt door de beste vertaler en gereviseerd wordt door de meest geschikte revisor. Hij volgt elke fase van dit project nauwkeurig op en houdt het tijdschema nauwlettend in het oog, zodat de overeengekomen deadline steeds behaald wordt. Deze projectmanager is zowel uw aanspreekpunt als dat van de vertaler en revisor. Indien nodig zal hij de nodige personen contacteren voor meer info en zal hij regelmatige contactmomenten inlassen.