Wat is computerondersteund vertalen? Vertalen

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Veelgestelde vragen
  4.  > Wat is computerondersteund vertalen?

Computerondersteund vertalen is niets anders, zoals de termen reeds aangeven, dan het vertalen van teksten met ondersteuning van de computer. Een juiste interpretatie van het woord computerondersteund is hierbij dus van groot belang. Het gaat hier om het vertalen van documenten met de zogenaamde CAT-tools, die ingedeeld kunnen worden in drie categorieën.

Vertaalgeheugenprogramma's

Met vertaalgeheugensoftware kan de vertaler elke vertaling per talencombinatie opslaan in een vertaalgeheugen. Bij vervolgopdrachten kan dit vertaalgeheugen gebruikt worden om eerdere gelijkaardige vertalingen terug te gebruiken, om zo de uniformiteit in de vertaling te kunnen waarborgen.

Terminologiebeheersystemen

Terminologiebeheersystemen laten de vertaler toe specifieke terminologielijsten op te stellen en te bewaren. Deze kunnen vervolgens geïmplementeerd worden in de vertaalgeheugenprogramma's.

Lokalisatietools

Lokalisatietools worden gebruikt om vooral software op een professionele manier te vertalen. Met dergelijke programma's kunnen alle elementen van de gebruikersinterface geselecteerd en vertaald worden: menu's, dialoogvensters, etc.