Wat is een apostille? Vakgebieden

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Veelgestelde vragen
  4.  > Wat is een apostille?

Een apostille is een internationaal erkende extra waarmerking van de handtekening van de griffier of rechter van de rechtbank. De houder van een document met een apostille is dus niet meer genoodzaakt dit document te laten legaliseren door de ambassade of het consulaat. Dit document is enkel geldig in de landen die het Apostilleverdrag hebben ondertekend.

Procedure

In het geval van beëdigde vertalingen moet in België de vertaling eerst gelegaliseerd worden door de rechtbank van eerste aanleg waar de handtekening van de beëdigde vertaler is gedeponeerd. Vervolgens kan deze door de rechtbank reeds gelegaliseerde vertaling aangeboden worden aan de FOD Buitenlandse Zaken voor een apostille.

De apostille wordt op het document zelf of op een verlengstuk geplaatst. Het formaat van deze apostille is vierkant en ten minste 9 centimeter. Het opschrift Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) moet in het Frans zijn opgesteld. De rest van de gegevens mag in de officiële taal van de autoriteit die haar afgeeft worden gesteld.

Op grond van artikel 7 dient elke bevoegde autoriteit een register of kaartsysteem aan te houden, waarin aantekening wordt gehouden van de afgegeven apostilles. In een dergelijk kaartsysteem wordt o.a. volgende informatie opgenomen: