Gelegaliseerde vertalingen Met de nodige bewijskracht

 1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
 2.   >   Vakgebieden
 3.   >   Gelegaliseerde vertalingen

De handtekening van de beëdigd vertaler geeft vaak niet voldoende zekerheid. Daarom moet een beëdigde vertaling in vele gevallen gelegaliseerd worden. Zo heeft de instantie waarvoor de vertaling bestemd is meer garantie over de authenticiteit van de handtekening en de hoedanigheid van de ondertekenaar. Ons vertaalbureau is dé referentie voor kwaliteitsvolle gelegaliseerde vertalingen die voorzien zijn van de benodigde extra waarmerken.

Gelegaliseerde vertalingen van de bovenste plank

Onder legalisatie wordt de procedure verstaan waarbij de echtheid van de handtekening en de hoedanigheid van de beëdigd vertaler wordt bekrachtigd door de rechtbank van eerste aanleg waar de handtekening van deze vertaler is gedeponeerd.

De handtekening wordt daarbij vergeleken met de handtekening die is opgenomen in het register van gerechtsvertalers. Komen beide overeen, dan wordt de beëdigde vertaling voorzien van een extra waarmerk van echtheid. Hiermee bevestigt deze rechtbank niet enkel de identiteit van de beëdigd vertaler, maar ook zijn of haar bevoegdheid om beëdigde vertalingen te vervaardigen. Op die manier verleent de rechtbank de vertaling ook de nodige bewijskracht om ze officieel te kunnen gebruiken.

Het komt echter wel meer voor dat ook de handtekening van de voorzitter of griffier van de rechtbank gelegaliseerd dient te worden. Er bestaan twee verschillende, daaropvolgende legalisatieprocedures.

Spreek ons aan voor uw gelegaliseerde vertalingen.

Spreek ons aan voor uw gelegaliseerde vertalingen.

Apostille

Wanneer de vertaling bestemd is voor een land dat het Apostilleverdrag heeft geratificeerd, kan de vertaling gelegaliseerd worden d.m.v. een apostille, een vereenvoudigde vorm van legalisatie. Het is een afgestempelde verklaring waarmee de authenticiteit van de handtekening van de voorzitter of griffier van de rechtbank wordt bevestigd. In België is enkel de FOD Buitenlandse Zaken bevoegd om een apostille af te leveren.

Gewone legalisatie

Voor de legalisatie van beëdigde vertalingen die bestemd zijn voor landen die zich niet bij het verdrag hebben aangesloten, geldt een uitgebreidere procedure. De documenten zullen zo door meerdere instanties bekrachtigd moeten worden. Na een bezoek aan de rechtbank van eerste aanleg, moet de vertaling langs de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken en het consulaat of de ambassade van het land waarvoor de vertaling bedoeld is.

Of uw beëdigde vertaling eventueel gelegaliseerd moet worden en welke weg ze moet afleggen, dient u na te vragen bij de instelling waarvoor de vertaling bedoeld is of bij de bevoegde autoriteiten. Zich grondig informeren wordt steeds ten zeerste aangeraden wanneer u een vertaling nodig heeft van een officieel document.

Uw totaaloplossing

Het spreekt voor zich dat u uw beëdigde vertaling zelf kunt laten legaliseren. Wij voorzien u dan van een beëdigde vertaling die reeds gelegaliseerd is door de rechtbank van eerste aanleg. Vervolgens bezoekt u zelf de nodige instanties (FOD Justitie, etc.). Wij kunnen deze taak echter ook van u overnemen. Hou er wel rekening mee dat dit extra tijd en kosten met zich meebrengt.

Beëdigde vertalers met ruime ervaring

Een beëdigde vertaler is een vertaler die de officiële eed heeft afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg en opgenomen is in het register van beëdigde vertalers. Dankzij deze beëdiging is hij de enige die wettelijk bevoegd is om een beëdigde vertaling te maken. Deze vertaler voorziet de vertaling van zijn of haar naamstempel, handtekening én verklaring van eensluidendheid.

Dat een vertaler beëdigd is, biedt u evenwel geen garantie op een vertaling van topkwaliteit. Het is wel zo dat de rechtbanken enkel vertalers met aantoonbare opleiding en bekwaamheid uitnodigen voor de eedaflegging. De beëdigde vertalers die wij uitkiezen voor uw vertaalopdracht zijn niet enkel beëdigd en dus bevoegd om uw officiële document te voorzien van de nodige waarmerken, maar bezitten ook de nodige kwalificaties én hebben uitgebreide ervaring in het vertalen van dergelijke documenten.

Gelegaliseerde vertaling nodig?

U heeft een gelegaliseerde vertaling nodig? U kunt ons (een kopie van) uw officieel document doorsturen en gratis een vrijblijvende offerte aanvragen. Indien u akkoord gaat met onze offerte, geeft u ons een seintje en beginnen wij onmiddellijk met het vertaalproces.

Vraag nu uw gratis offerte aan

Veelgestelde vragen

Bij gelegaliseerde vertalingen zijn er echter een aantal factoren waar u rekening mee dient te houden. Lees daarom ook:

Referenties

Heel wat gerenommeerde ondernemingen deden en doen nog steeds regelmatig een beroep op de deskundige diensten van ons vertaalbureau voor het vertalen van officiële documenten vanuit en naar verschillende talen.

Lees meer getuigenissen van onze klanten

Welke documenten?

 • bewijs van goed gedrag en zeden
 • bewijs van gezinssamenstelling
 • bewijs van herkomst
 • bewijs van huwelijksbevoegdheid
 • bewijs van identificatie en herkomst
 • bewijs van leven
 • bewijs van nationaliteit
 • contract
 • consulair attest
 • diploma
 • doopakte
 • echtscheidingsakte
 • geboorteakte
 • getuigschrift van woonst
 • getuigschrift van nationaliteit
 • getuigschrift van ongehuwde staat
 • huwelijksakte
 • hypotheekakte
 • overlijdensakte
 • paspoort
 • rijbewijs
 • uittreksel uit het doopregister
 • uittreksel uit het bevolkingsregister
 • uittreksel uit het geboorteregister
 • uittreksel uit het overlijdensregister
 • uittreksel uit het strafregister
 • volmacht
 • vonnis
 • en heel wat andere documenten

Meest gevraagde talen

 • Nederlands - Frans
 • Frans - Nederlands
 • Nederlands - Engels
 • Engels - Nederlands
 • Nederlands - Duits
 • Duits - Nederlands
 • Nederlands - Italiaans
 • Italiaans - Nederlands
 • Nederlands - Spaans
 • Spaans - Nederlands
 • Nederlands - Portugees
 • Portugees - Nederlands
 • Nederlands - Russisch
 • Russisch - Nederlands
 • Nederlands - Pools
 • Pools - Nederlands
 • Nederlands - Roemeens
 • Roemeens - Nederlands
 • Nederlands - Deens
 • Deens - Nederlands
 • Nederlands - Zweeds
 • Zweeds - Nederlands
 • Nederlands - Noors
 • Noors - Nederlands
 • en vele andere talen