Diploma vertalen Om in het buitenland aan de slag te gaan

 1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
 2.   >   Vakgebieden
 3.   >   Diploma vertalen

Universiteiten en werkgevers willen absolute zekerheid over de echtheid van uw vertaalde diploma. Daarom moet de vertaling van uw diploma zeer vaak een beëdigde vertaling zijn. Een diploma vertalen, en eventueel het bijhorende diplomasupplement, mag dus enkel door beëdigde vertalers. Bij Traduix bent u zeker van een rechtsgeldige vertaling van uw diploma en bijlagen.

Diploma vertalen met bewijskracht

Voor de vertaling van uw diploma hebben wij het origineel niet nodig. U maakt simpelweg een kopie of scant het diploma in en verstuurt het ons via e-mail. Deze scan wordt uiteraard steeds afgedrukt, aangezien de beëdigde vertaling gehecht dient te worden aan (de kopie van) het origineel.

Onze beëdigde vertalers kunnen uw diploma vertalen met de nodige kennis!

Onze beëdigde vertalers kunnen uw diploma vertalen met de nodige kennis!

Gericht op kwaliteit

Ons vertaalbureau spitst zich toe op kwaliteit. Uw diploma wordt vertaald door een ervaren beëdigd vertaler die zich voornamelijk bezighoudt met het vertalen van dergelijke documenten. Bovendien wordt ook een beëdigde vertaling zoals de vertaling van uw diploma en bijlagen duchtig gecontroleerd door een tweede beëdigd vertaler. Zo voorzien wij u van een kwaliteitsvolle vertaling die ook bruikbaar is in het buitenland.

Legalisatie: de extra stap

Een beëdigde vertaling is vaak nog niet voldoende. Soms moet er een stap verder worden gegaan omdat de desbetreffende instantie een gelegaliseerde vertaling eist. Ook met dergelijke vertalingen helpen wij u graag verder.

Of uw document beëdigd en eventueel gelegaliseerd moet worden, dient u na te vragen bij de instantie waarvoor de vertaling bestemd is. Informeer u daarom steeds grondig bij de betreffende autoriteiten wanneer u een vertaling nodig heeft van een officieel papier.

Beëdigde vertalers met ruime ervaring

Een beëdigde vertaler is een vertaler die de officiële eed heeft afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg en opgenomen is in het register van beëdigde vertalers. Dankzij deze beëdiging is hij de enige die wettelijk bevoegd is om een beëdigde vertaling te maken. Deze vertaler voorziet de vertaling van zijn of haar naamstempel, handtekening én verklaring van eensluidendheid.

Dat een vertaler beëdigd is, biedt u evenwel geen garantie op een vertaling van topkwaliteit. Het is wel zo dat de rechtbanken enkel vertalers met aantoonbare opleiding en bekwaamheid uitnodigen voor de eedaflegging. De beëdigde vertalers die wij uitkiezen voor uw vertaalopdracht zijn niet enkel beëdigd en dus bevoegd om uw officiële document te voorzien van de nodige waarmerken, maar bezitten ook de nodige kwalificaties én hebben uitgebreide ervaring in het vertalen van dergelijke documenten.

Diploma laten vertalen?

Uw diploma laten vertalen? Snel? Stuur ons uw documenten door en vraag gratis een online offerte aan voor uw vertaling. Wij hebben slechts een uurtje nodig om u een passende offerte aan te bieden. Bent u het eens met onze prijs en levertermijn? Stuur ons een bevestiging en wij gaan onmiddellijk aan het werk! Contact opnemen met onze projectbeheerders is ook steeds een optie.

Vraag nu uw gratis offerte aan

Veelgestelde vragen

Een greep uit onze veelgestelde vragen:

Referenties

Heel wat gerenommeerde ondernemingen deden en doen nog steeds regelmatig een beroep op de deskundige diensten van ons vertaalbureau voor het vertalen van documenten uit verschillende vakgebieden en vanuit en naar verschillende talen.

Lees meer getuigenissen van onze klanten

Andere officiële documenten

 • bewijs van goed gedrag en zeden
 • bewijs van gezinssamenstelling
 • bewijs van herkomst
 • bewijs van huwelijksbevoegdheid
 • bewijs van identificatie en herkomst
 • bewijs van leven
 • bewijs van nationaliteit
 • contract
 • consulair attest
 • doopakte
 • echtscheidingsakte
 • geboorteakte
 • getuigschrift van woonst
 • getuigschrift van nationaliteit
 • getuigschrift van ongehuwde staat
 • huwelijksakte
 • hypotheekakte
 • overlijdensakte
 • paspoort
 • rijbewijs
 • uittreksel uit het doopregister
 • uittreksel uit het bevolkingsregister
 • uittreksel uit het geboorteregister
 • uittreksel uit het overlijdensregister
 • uittreksel uit het strafregister
 • volmacht
 • vonnis
 • en heel wat andere documenten

Onze klanten

 • administratieve bediendes
 • CEO's
 • communicatiemanagers
 • hobbyisten
 • marketingmanagers
 • privépersonen
 • studenten
 • sollicitanten
 • vertegenwoordigers
 • etc.