Fase 2 Voorbereiding van uw vertaalproject

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Werkwijze
  4.  > Fase 2: projectvoorbereiding

Met uw bevestiging gaat de projectmanager aan de slag en wordt de voorbereidingsfase gestart. Hierbij worden de nodige administratieve, technische en taalkundige voorbereidingen getroffen die uw vertaalproject vereist en die onze samenwerking naadloos laten verlopen.

Administratieve elementen

Alle projectgerelateerde gegevens worden nauwkeurig vastgelegd gedurende het volledige verloop van onze samenwerking. Elke fase wordt zeer precies opgevolgd en gedocumenteerd, zodat het project op ieder gewenst moment kan worden geïdentificeerd. Vervolgens wordt het vertaalproject niet enkel gekoppeld aan de juiste vertaler en revisor, die beide de nodige opdrachtspecifieke instructies meekrijgen, maar ook aan de juiste technische hulpmiddelen.

Technische elementen

Wij zorgen ervoor dat de benodigde technische hulpmiddelen beschikbaar zijn, om vervolgens het document geschikt en klaar te maken voor vertaling. Dit is een noodzakelijke stap, aangezien de te gebruiken software sterk kan verschillen naargelang het type document dat moet worden vertaald.

Taalkundige elementen

Ten slotte worden specifieke eisen van taalkundige aard vastgelegd. Zo ondergaat uw brondocument een volledige analyse en worden, indien nodig, de vereiste terminologiewerkzaamheden uitgevoerd. Wij verzamelen alle nodige informatie: terminologielijsten, eventueel eerder vertaalde teksten, vertaalgeheugens, etc.

Fase 3: vertaalproces