Fase 3 Vertaalproces

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  >  Diensten
  3.  >  Werkwijze
  4.  > Fase 3: vertaalproces

Nadat uw projectmanager de nodige voorbereidingen heeft getroffen, wordt het vertaalproces gestart. Dit proces omvat niet enkel de eigenlijke vertaling van uw tekst(en), maar ook de eerste controle door de vertaler zelf en de extra revisie door een tweede gespecialiseerde vertaler.

Vertaling en eerste controle door vakkundige vertaler

De vertaler aan wie wij uw vertaalproject hebben toegewezen, is geselecteerd voor zijn buitengewone capaciteiten als professionele vertaler in uw vakgebied. Hij gaat meteen aan de slag en begint met de vertaling van uw document(en). Vervolgens verzorgt hij zelf een eerste kwaliteitscontrole vooraleer het vertaald document naar ons wordt doorgestuurd. Eventuele typefouten kunnen op die manier onmiddellijk gecorrigeerd worden.

Extra kwaliteitscontrole

Vervolgens wordt de vertaling integraal gereviseerd. Wij schakelen een tweede professionele vertaler in die voldoet aan de specifieke eisen die uw tekst stelt. Deze revisor vergelijkt de vertaling met het origineel en controleert of het beoogde doel bereikt is. Bij het nalezen worden mogelijke type- en/of schoonheidsfoutjes onmiddellijk rechtgezet. Eventuele opmerkingen van onze revisor worden aan de originele vertaler overgemaakt. Indien nodig, wordt de vertaling aangepast tot we het resultaat krijgen dat u tevreden stelt.

Deze revisie is een onontbeerlijk deel van onze werkwijze en van ons kwaliteitszorgsysteem. Wij maken er een erezaak van om geen enkele vertaling ongecontroleerd onze deur uit te laten gaan.

Fase 4: afronding van uw project