Medische vertalingen Die de chirurgische precisie benaderen

 1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
 2.   >   Vakgebieden
 3.   >   Medische vertalingen

De verscherpte Europese regelgeving in de medische en farmaceutische industrie heeft de hoeveelheid vertaalwerk in deze sectoren een forse injectie gegeven. Het betreft zeer belangrijke en precieze informatie die accuraat moet worden overgebracht naar een andere taal. In de wereld van de geneeskunde is de kleinste fout ontoelaatbaar, zowel op humaan als op veterinair gebied. Wij voorzien u van uniforme medische vertalingen die met chirurgische precisie geredigeerd zijn en die stroken met de geldende regelgeving.

Medische vertalingen naar de letter van de wet

Medische of farmaceutische teksten vertalen is specialistenwerk. Elke dag wordt nieuwe kennis verworven wat betreft ziektes, geneesmiddelen en behandelingsmethodes. Medische en farmaceutische documentatie moet de lezer informeren en zo zijn veiligheid waarborgen.

Uw medische vertalingen zijn bij ons in goede handen!

Uw medische vertalingen zijn bij ons in goede handen!

Terminologie & stijl

De geneeskunde en farmacologie worden gekenmerkt door het gebruik van zeer specifieke en gespecialiseerde terminologie, die voor leken onbegrijpbaar is. We spreken hier bijvoorbeeld over woorden als cycloplegie of neuroleptanalgesie. Afhankelijk van de doelgroep, moet deze vakspecifieke terminologie correct en eenduidig worden overgezet naar de andere taal. Hierbij is er geen ruimte voor persoonlijke interpretatie en is de kleinste fout ontoelaatbaar, want 10 ml of 100 ml is een wereld van verschil.

Strikte regelgeving

Wettelijke bepalingen spelen een vitale rol bij het vertalen van medische en farmaceutische teksten. Dergelijke vertalingen moeten echter strikt voldoen aan een aantal richtlijnen, zoals de Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen (MDD), en de Richtlijn 98/79/EG betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVDD). Ook geneesmiddelen worden gecoördineerd, dit door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA). Wij vertalen uw medische en farmaceutische teksten volledig conform de geldende richtlijnen.

Kwaliteitszorg

Mede door ons kwaliteitszorgsysteem leveren wij u medische vertalingen van topkwaliteit, overeenkomstig de wettelijke richtlijnen die van kracht zijn. Zo kiezen wij de beste vertaler voor uw project en zorgen wij voor een hoge consistentie d.m.v. onze uitgebreide medische terminologielijsten en gespecialiseerde vertaaltools.

Terugvertalingen

Medische en farmaceutische teksten moeten vertaald worden met de nodige accuratesse. Om een efficiënte en nauwkeurige vertaling te bekomen, wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde terugvertaling of back translation. Dit is een kwaliteitsbeoordelingsprocedure waarbij een reeds vertaalde tekst door een tweede vertaler terug vertaald wordt naar de originele brontaal.

Dit systeem wordt toegepast om de kwaliteit en de accuraatheid van de vertaling te controleren. De twee vertalingen worden met elkaar vergeleken, waardoor eventuele fouten en/of dubbelzinnigheden eenvoudig opgemerkt en gecorrigeerd kunnen worden. Terugvertalingen worden steeds uitgevoerd door een tweede vertaler die de originele brontekst niet kent. Vaak wordt dit soort vertalingen geëist voor patiënteninformatie, vragenlijsten, etc. om te controleren of de originele vertaling wel correct gebeurd is.

Medische vertalers met breedvoerige vakkennis

Voor het vertalen van teksten uit de medische en farmaceutische sector mobiliseren wij enkel hooggekwalificeerde medische vertalers die ruime ervaring hebben in het medisch veld en die systematisch naar hun moedertaal vertalen. De door ons zorgvuldig geselecteerde vertalers zetten uw medische of farmaceutische tekst met de nodige precisie om naar de andere taal. Zij beheersen de medische en farmaceutische terminologie en nomenclatuur die nodig zijn om u een nauwkeurig vertaalde tekst te kunnen bezorgen.

Medische vertaling of farmaceutische vertaling nodig?

Een medische vertaling, farmaceutische vertaling en/of terugvertaling nodig? Stuur ons uw tekst door en vraag gratis een onlineofferte aan. Het is snel, duidelijk en vrijblijvend! Binnen het uur krijgt u een passende offerte op maat in uw mailbox. U kunt ook steeds contact opnemen met een van onze projectbeheerders.

Vraag nu uw gratis offerte aan

Veelgestelde vragen

Een greep uit onze veelgestelde vragen:

Referenties

Heel wat gerenommeerde ondernemingen deden en doen nog steeds regelmatig een beroep op de deskundige diensten van ons vertaalbureau voor het vertalen van medische documenten vanuit en naar verschillende talen.

Lees meer getuigenissen van onze klanten

Welke documenten?

 • ANDA
 • bijsluiters
 • ICF
 • IFU van medische apparatuur
 • klinische studies
 • medische software
 • PIS
 • SmPC
 • voorlichtingsmateriaal
 • etc.

Meest gevraagde talen

 • Nederlands - Frans
 • Frans - Nederlands
 • Nederlands - Engels
 • Engels - Nederlands
 • Nederlands - Duits
 • Duits - Nederlands
 • Nederlands - Italiaans
 • Italiaans - Nederlands
 • Nederlands - Spaans
 • Spaans - Nederlands
 • Nederlands - Portugees
 • Portugees - Nederlands
 • Nederlands - Russisch
 • Russisch - Nederlands
 • Nederlands - Pools
 • Pools - Nederlands
 • Nederlands - Roemeens
 • Roemeens - Nederlands
 • Nederlands - Deens
 • Deens - Nederlands
 • Nederlands - Zweeds
 • Zweeds - Nederlands
 • Nederlands - Noors
 • Noors - Nederlands
 • en vele andere talen